Kancelaria MiG Prawo i Finanse

Upadłość konsumencka

Kancelaria prawna M&G i Wspólnicy w Ełku specjalizuje się w udzielaniu Klientom niezbędnego wsparcia i doradztwa prawnego związanego z procedurą upadłości konsumenckiej. Jeżeli interesuje Cię kwestia ogłoszenia upadłości konsumenckiej, poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat tego, jak wygląda procedura upadłościowa.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura prawna dostępna dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to forma ochrony prawnej dla osób nadmiernie zadłużonych, których sytuacja finansowa nie pozwala na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, upadłość konsumencka jest działaniem, które umożliwia oddłużenie osoby zadłużonej, która na daną chwilę nie jest w stanie poradzić sobie w dalszym, regularnym spłacaniu zaciągniętych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest przy tym uznawane zawsze za najlepsze rozwiązanie – warto traktować tę procedurę jako pewnego rodzaju ostateczność (możliwe, że korzystniejszym okaże się, na przykład, układ konsumencki – ugoda z wierzycielem) – stąd też tak istotna jest prawidłowa pomoc prawna jeszcze przed podjęciem formalnych kroków zmierzających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Proces upadłości konsumenckiej to procedura sądowa, którą inicjuje wniosek o upadłość złożony przez dłużnika do sądu (to zatem sąd upadłościowy jest uprawniony do ogłaszania upadłości).

Wniosek o upadłość powinien zawierać dokładny opis sytuacji finansowej wnioskodawcy, w tym listę wszystkich ciążących na nim zobowiązań oraz wykaz posiadanego majątku. Następnie wniosek o ogłoszenie upadłości zostaje rozpatrzony przez sąd, który ocenia sytuację finansową dłużnika i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub odrzuceniu wniosku.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd wyznacza syndyka, który zobowiązany jest do ustalenia masy upadłościowej, czyli zarządzania likwidacją majątku dłużnika w celu częściowego lub całkowitego zaspokojenia wierzycieli. Syndyk po ustaleniu i likwidacji masy upadłościowej (co powinno zająć do sześciu miesięcy) wypłaca im należne zobowiązania.

Uwaga, dłużnik musi mieć na uwadze fakt, że powyższa procedura obejmuje tylko te zobowiązania, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Cel upadłości konsumenckiej – czyli jak działa upadłość?

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi uwolnienia się od długów (oddłużenie) i uzyskanie tzw. „drugiej szansy” finansowej. Proces ten ma na celu nie tylko zaspokojenie, w możliwie największym stopniu, roszczeń wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika, ale również ochronę dłużnika przed niekończącym się cyklem zadłużenia.

Ze względu na konieczność dopełnienia szeregu formalności (sporządzenie wniosku, złożenie wniosku o upadłość w sądzie właściwym dla miejsca pobytu) warto zdecydować się na wsparcie prawne – dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych trudności i prawidłowo przygotować się do całej procedury.

Korzyści z upadłości konsumenckiej dla dłużnika

  • „Druga szansa”: skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej związane są z daniem dłużnikom możliwości oczyszczenia się z długów i rozpoczęcia finansowego życia od nowa.
  • Ochrona przed wierzycielami: z dniem ogłoszenia upadłości wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika są wstrzymywane, co zapewnia ochronę przed dalszymi, nękającymi działaniami wierzycieli.
  • Możliwość umorzenia długów: w wielu przypadkach, po zakończeniu procesu upadłości, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, sąd ogłosić może umorzenie niespłaconych długów w części lub w całości co oznacza, że dłużnik nie jest już zobowiązany do ich spłaty.

Wyzwania i ograniczenia – konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka, mimo ewidentnych korzyści, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i ograniczeniami. Skutki upadłości konsumenckiej nie zawsze są dla dłużnika w pełni satysfakcjonujące. O czym nie można zapominać, rozważając złożenie wniosku o upadłość?

Proces ten jest długotrwały i może trwać nawet kilka lat. Ponadto, upadłość konsumencka wpływa negatywnie na zdolność kredytową dłużnika na wiele lat po zakończeniu procesu. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik nie może również samodzielnie podejmować decyzji o zakupie rzeczy, które mogłyby przyczynić się do pogłębienia jego zadłużenia – nie będzie on zatem zdolny do, chociażby, zakupu większego sprzętu AGD na raty.

Ponadto w momencie, gdy sąd ogłosi upadłość konsumenta, ten traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. W zależności od wysokości zadłużenia, może stracić należące do niego nieruchomości – mieszkanie czy dom, które podlegać będą likwidacji przez syndyka masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka jest skomplikowaną, lecz czasem niezbędną procedurą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W naszej kancelarii oferujemy wsparcie na każdym etapie tego procesu, pomagając naszym Klientom nawigować przez jego zawiłości i dążąc do uzyskania dla nich jak najlepszych warunków umożliwiających nowy start.

Jeśli Ty również borykasz się z nadmiernym zadłużeniem, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.