Kancelaria MiG Prawo i Finanse

Fundacje rodzinne

Strategia na ochronę majątku i dziedzictwa

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata, ochrona majątku rodzinnego oraz zapewnienie jego przekazywania przez kolejne pokolenia staje się priorytetem dla wielu rodzin. W tym kontekście, fundacje rodzinne wyłaniają się jako skuteczne narzędzie, umożliwiające nie tylko zabezpieczenie aktywów, ale również ich strategiczne zarządzanie i kontynuację rodzinnego dziedzictwa.

Czym są fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna to specyficzny typ organizacji non-profit, która jest tworzona z myślą o zarządzaniu majątkiem rodzinnym w sposób uporządkowany i zgodny z wyznaczonymi przez założycieli celami. Nie jest to instytucja skupiona na generowaniu zysku, lecz na realizacji misji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej lub charytatywnej, jednocześnie zapewniając ochronę majątku rodzinnego i jego efektywne wykorzystanie.

Na czym polega działanie fundacji rodzinnej?

Działanie fundacji rodzinnej opiera się na zarządzaniu przekazanym majątkiem zgodnie z intencjami jej założycieli. Majątek ten może być wykorzystywany na różne sposoby, w tym na inwestycje, które wspierają cele fundacji, utrzymanie członków rodziny, finansowanie edukacji czy realizację projektów filantropijnych. Fundacja rodzinna działa na podstawie statutu, który określa jej cele, zasady działania oraz sposób zarządzania majątkiem.

Cele fundacji rodzinnej

Główne cele fundacji rodzinnej to:

  • Ochrona majątku rodzinnego: Fundacja pozwala na zabezpieczenie majątku przed ryzykiem biznesowym, roszczeniami wierzycieli czy niekorzystnymi zmianami prawnymi.
  • Planowanie sukcesji: Umożliwia płynne przekazywanie majątku między pokoleniami, minimalizując ryzyko konfliktów i zapewniając kontynuację wartości i celów rodziny.
  • Zarządzanie i pomnażanie majątku: Fundacja umożliwia profesjonalne zarządzanie przekazanym majątkiem, co może przyczynić się do jego pomnażania w długoterminowej perspektywie.

Dlaczego warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji rodzinnej to strategiczna decyzja, która niesie szereg korzyści. Pozwala na uniknięcie pułapek związanych z tradycyjnym dziedziczeniem, oferuje elastyczność w zarządzaniu majątkiem i umożliwia realizację szerszych celów społecznych, przekraczając granice własnej rodziny. Dzięki temu jest to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez rodziny pragnące zapewnić bezpieczeństwo swojemu majątkowi oraz mieć realny wpływ na świat wokół siebie.

W naszej kancelarii specjalizujemy się w zakładaniu i obsłudze fundacji rodzinnych, oferując kompleksową pomoc na każdym etapie – od projektowania statutu, przez rejestrację, po doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem i realizacji celów fundacji. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Państwa rodzinę w ochronie i przekazywaniu wartościowych aktywów przez pokolenia.