Co każdy powinien wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka, wprowadzona w Polsce zmianami w prawie upadłościowym i naprawczym, stanowi istotne narzędzie prawne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w sytuacji niezdolności do spłaty swoich długów. Ten mechanizm prawny, choć nadal budzi wiele emocji i dyskusji, jest szansą na nowy początek dla wielu Polaków zmagańcych się z problemami finansowymi. Definicja […]

Co każdy powinien wiedzieć o upadłości konsumenckiej Read More »