Kancelaria MiG Prawo i Finanse

Restrukturyzacja kredytów
Układ konsumencki

Po okresie regularnego regulowania rat kredytowych, może się okazać, że miesięczne obciążenia stają się zbyt ciężkie dla domowego budżetu. Na szczęście, istnieje rozwiązanie, które pozwala uniknąć popadnięcia w długi. Jest to modyfikacja warunków spłaty kredytu, znana jako restrukturyzacja kredytu. Nieoczekiwanie, wielu banków jest skłonnych do rozmów z dłużnikami i może wyrazić zgodę na zmianę planu spłat.

W przypadku trudności ze spłatą zobowiązań i chęci rozpoczęcia rozmów z bankiem, nasza kancelaria prawna jest do Twojej dyspozycji. Specjalizujemy się w restrukturyzacji kredytów od lat i traktujemy każdego Klienta w sposób indywidualny: analizujemy Twoje okoliczności i wspieramy w przygotowaniu wniosku, by bank pozytywnie rozpatrzył Twoje zapytanie.

Opcje restrukturyzacji kredytu
Podczas składania wniosku, należy wskazać preferowaną formę restrukturyzacji. Opcje, na które banki mogą się zgodzić, obejmują:

  • zmianę planu spłat, co może oznaczać wydłużenie czasu kredytowania lub ustalenie nowego harmonogramu spłat;
  • przerwę kredytową, czyli tymczasowe wstrzymanie płatności rat, co może dotyczyć zarówno kapitału jak i odsetek, lub całej raty;
  • konsolidację kredytów, czyli połączenie kilku zobowiązań w jedno, aby obniżyć całkowite miesięczne płatności;
  • obniżenie oprocentowania kredytu;
  • częściowe umorzenie zadłużenia;
  • zmianę waluty kredytu.

Wybór odpowiedniej metody restrukturyzacji zobowiązań nie jest prosty. Skorzystanie z naszej oferty pozwoli Ci znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia współpracy.

Procedury zawierania układu krok po kroku

Wniosek dłużnika o układ konsumencki: Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważne jest, aby wniosek zawierał realistyczne propozycje układowe, które odzwierciedlają zarówno możliwości finansowe dłużnika, jak i są w stanie zaspokoić oczekiwania wierzycieli.

Otwarcie postępowania: Po złożeniu wniosku, sąd decyduje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W tym momencie może zostać wyznaczony nadzorca układu, który będzie nadzorował prawidłowość procedury i wspierał strony w dążeniu do osiągnięcia porozumienia.

Zgromadzenie wierzycieli: Kluczowym elementem jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli, na którym dłużnik przedstawia swoje propozycje układowe. To wówczas wierzyciele mogą głosować nad przyjęciem lub odrzuceniem zaproponowanego układu.

Zatwierdzenie układu przez sąd: W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, propozycja układu jest przekazywana do sądu w celu zatwierdzenia. Zatwierdzony układ staje się wiążący dla obu stron.

Zalety układu konsumenckiego

Główną zaletą układu konsumenckiego jest możliwość uniknięcia ogłoszenia upadłości, co może mieć poważne konsekwencje dla przyszłej sytuacji finansowej dłużnika. Układ konsumencki pozwala dłużnikowi na restrukturyzację długów w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do jego obecnej sytuacji finansowej.

Dla wierzycieli, układ konsumencki to szansa na odzyskanie części należności, która w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogłaby być znacznie mniejsza lub nawet niemożliwa do odzyskania. Proces ten zapewnia również szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie niż postępowanie upadłościowe.

Koszty zawarcia układu

Choć układ konsumencki oferuje szereg korzyści, wiąże się też z pewnymi kosztami postępowania, w tym opłatami sądowymi oraz kosztami związanymi z usługami nadzorcy układu. Ważne jest, aby dłużnik przed podjęciem decyzji o wnioskowaniu o układ konsumencki dokładnie przeanalizował potencjalne koszty i porównał je z korzyściami wynikającymi z możliwości oddłużenia.

Prawo upadłościowe a układ konsumencki

Prawo upadłościowe i układ konsumencki to dwa elementy systemu prawnego, które mają na celu pomoc osobom fizycznym w trudnej sytuacji finansowej. Chociaż oba mechanizmy służą podobnym celom, różnią się w zakresie procedur, warunków stosowania oraz skutków dla dłużników i wierzycieli. Poniżej przedstawiam porównanie obu rozwiązań w kontekście polskiego systemu prawnego.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe umożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co jest ostatecznością dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Proces upadłości konsumenckiej ma na celu przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika w sposób zorganizowany przez syndyka, a następnie podział uzyskanych środków między wierzycieli. W zależności od sytuacji, dłużnik może również skorzystać z możliwości oddłużenia, co oznacza umorzenie niespłaconych długów po zakończeniu procedury upadłościowej.

Układ konsumencki

Z kolei układ konsumencki, wprowadzony w ramach procedury restrukturyzacyjnej, umożliwia dłużnikom renegocjację warunków spłaty zobowiązań bez konieczności likwidacji majątku. Jest to formą porozumienia między dłużnikiem a jego wierzycielami, które pozwala na ustalenie nowych warunków spłaty długów, takich jak obniżenie kwoty zadłużenia, zmiana harmonogramu spłat czy czasowe zawieszenie wymagalności zobowiązań. Układ konsumencki ma na celu umożliwienie dłużnikowi kontynuacji działalności gospodarczej lub normalnego życia, jednocześnie zwiększając szanse wierzycieli na odzyskanie należności.

Kluczowe różnice

  • Cel procedury: Upadłość konsumencka ma na celu likwidację majątku dłużnika i rozdzielenie środków między wierzycieli, podczas gdy układ konsumencki koncentruje się na renegocjacji warunków spłaty długów w celu uniknięcia likwidacji majątku.
  • Skutki dla dłużnika: Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik może uzyskać oddłużenie, co oznacza umorzenie pozostałych długów. W przypadku układu konsumenckiego dłużnik kontynuuje spłatę zobowiązań, ale na nowych, korzystniejszych warunkach.

Procedura: Postępowanie upadłościowe jest bardziej sformalizowane i może być bardziej czasochłonne oraz kosztowne niż postępowanie o zawarcie układu konsumenckiego.

Wybór odpowiedniej procedury

Decyzja o wyborze między upadłością konsumencką a układem konsumenckim powinna być poprzedzona szczegółową analizą sytuacji finansowej dłużnika oraz konsultacją z profesjonalistą z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Współpraca z kancelarią specjalizującą się w tych dziedzinach, taką jak Kancelaria Mig, może pomóc w nawigacji po skomplikowanych procedurach prawniczych i wyborze najlepszego rozwiązania dla konkretnej sytuacji.

Kluczem jest znalezienie rozwiązania, które nie tylko pomoże dłużnikowi wyjść z trudności finansowych, ale także zaoferuje wierzycielom realną szansę na odzyskanie co najmniej części należności. Zarówno upadłość konsumencka, jak i układ konsumencki oferują cenne narzędzia, które mogą wspierać dłużników w odzyskaniu stabilności finansowej.

Skorzystaj z układu konsumenckiego z kancelarią MiG w Warszawie

Podsumowując, układ konsumencki stanowi efektywną alternatywę dla upadłości konsumenckiej, oferując dłużnikom możliwość renegocjacji warunków spłaty zobowiązań bez konieczności likwidacji majątku. Ta procedura prawna nie tylko pozwala dłużnikom na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji związanych z ogłoszeniem upadłości, ale także zwiększa szanse wierzycieli na odzyskanie należności. Układ konsumencki wymaga jednak dokładnego zrozumienia obowiązujących przepisów oraz skomplikowanej negocjacji z wierzycielami, co może stanowić wyzwanie dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Właśnie tutaj nieocenioną pomocą może okazać się współpraca z profesjonalną kancelarią restrukturyzacyjną, taką jak Kancelaria MiG. Dzięki wsparciu doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, dłużnicy mogą liczyć na kompleksowe doradztwo i reprezentację na każdym etapie postępowania układowego. Eksperci z Kancelarii MiG pomogą w przygotowaniu wniosku o układ konsumencki, negocjacjach z wierzycielami, a także reprezentacji przed sądem, co znacznie zwiększa szanse na pomyślne zawarcie układu.